Textruta: Textruta: Startsida
Textruta: Om Weibull Invest
Textruta: J Weibull Aktieplaceringar
Textruta: J Weibull Management
Textruta: Kontakt

J Weibull Management (JWeiM) är en konsultverksamhet som utför konsultuppdrag inom IT, affärs– och verksamhetsutveckling. Kunderna utgörs främst av stora företag, statliga myndigheter och kommuner. JWeiM innehar underkonsultavtal med flera konsultbolag och kan därmed avropas från alla stora företags- och myndighetsramavtal.

 

Konsultverksamheten är passiv.

 

JWeiM ingår sedan 2006 i Weibull Invest AB.

       J Weibull Management

Textruta:  JWeiM

Konsultverksamhet

Kurs

Portföljprogramvara

 

Textruta: Konsultverksamhet
Textruta: Programvara

Weibull Invest AB ▪ Ingenjörsvägen 37, 117 60 Stockholm ▪ 08-600 29 56 ▪ info@weibullinvest.se