Textruta:

Weibull Invest AB är ett portföljförvaltningsbolag som äger och förvaltar en egen portfölj sedan 2006. VD för bolaget samt ansvarig kapitalförvaltare är Joaquim Weibull. Bolagets styrelseordförande är Marcus Weibull.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textruta: Startsida
Textruta: Om Weibull Invest
Textruta: J Weibull Aktieplaceringar
Textruta: J Weibull Management
Textruta: Kontakt
Textruta: Affärsidé
Textruta: Verksamhet
Textruta: Ledning

Om Weibull Invest

Textruta:  Bolag

 

Weibull Invest AB

J Weibull Aktieplaceringar

J Weibull Management

Weibull Invest AB ▪ Ingenjörsvägen 37, 117 60 Stockholm ▪ 08-600 29 56 ▪ info@weibullinvest.se

I Weibull Invest AB ingår även  J Weibull Aktieplaceringar (JWeiA) samt J Weibull Management (JWeiM).