Textruta:

J Weibull Aktieplaceringar (JWeiA) har varit verksamt sedan 1993 och förvaltar Weibull Invests kapital samt privat kapital. 

 

Investeringsfilosofi

Placeringsstrategin för JWeiA bygger på en egen framtagen investeringsmodell som går ut på att långsiktigt placera i bra bolag på Stockholmsbörsen med en tidshorisont på 3-10 år, där aktien har god uppgångspotential oberoende av generell börsutveckling och oavsett konjunkturläge. Valet av aktier görs m h a utförliga fundamentala analyser av bolagens verksamhet och ekonomiska situation samt framtida tillväxt- och vinstpotential i relation till aktiens värdering. Analyserna syftar till att finna de stora tillväxtområdena och trendskiftena som ger möjlighet till extremt stora kursuppgångar.

 

Avakastningsmål och ledord

Avkastningsmålet för JWeiA uppgår till 25 % per år. Ledorden för placeringsstrategin är: "Det viktiga är inte att vara med på alla stora uppgångar, utan att undvika de stora fallen."

 

JWeiA ingår sedan 2006 i Weibull Invest AB.

 

Textruta: Startsida
Textruta: Om Weibull Invest
Textruta: J Weibull Aktieplaceringar
Textruta: J Weibull Management
Textruta: Kontakt
Textruta: Diskr. förvaltning
Textruta: Historisk avkastning
Textruta: Riskinformation
Textruta: Rapporter

       J Weibull Aktieplaceringar

Textruta:  JWeiA

 

Diskretionär kapitalförvaltning åt företag och privatpersoner

Weibull Invest AB ▪ Ingenjörsvägen 37, 117 60 Stockholm ▪ 08-600 29 56 ▪ info@weibullinvest.se